HOME>COLLECTION>BOSTON'S APOLLO

Boston's Apollo

9 Items Found | Page 1 of 1

John Singer Sargent - Study of a Male Nude, 1917-1921

John Singer Sargent
Study of a Male Nude, 1917-1921

John Singer Sargent - Study of a Seated Male Nude, 1917-1922

John Singer Sargent
Study of a Seated Male Nude, 1917-1922

John Singer Sargent - Study of a Seated Male in a Roundel, 1922

John Singer Sargent
Study of a Seated Male in a Roundel, 1922

John Singer Sargent - Study for Chiron and Achilles, 1917-1922

John Singer Sargent
Study for Chiron and Achilles, 1917-1922

John Singer Sargent - Study for Eros and Psyche, 1917-1921

John Singer Sargent
Study for Eros and Psyche, 1917-1921

John Singer Sargent - Study for Three Dancing Figures, 1917-1921

John Singer Sargent
Study for Three Dancing Figures, 1917-1921

John Singer Sargent - Study for Chiron and Achilles, 1917-1922

John Singer Sargent
Study for Chiron and Achilles, 1917-1922

John Singer Sargent - Study of Two Male Nudes, 1917-1921

John Singer Sargent
Study of Two Male Nudes, 1917-1921

John Singer Sargent - Study of a Seated Male Nude, 1917-1922

John Singer Sargent
Study of a Seated Male Nude, 1917-1922