Anton Maria Mitelli, Mythology

1 Items Found | Page 1 of 1

Anton Maria Mitelli - Europa and the Bull, 18th century

Anton Maria Mitelli
Europa and the Bull, 18th century